Čo ponúkame?

ZIMNÁ ÚDRŽBA a LIKVIDÁCIA ODPADU 

Likvidácia stavebného odpadu je pre nás dôležitá z hľadiska životného prostredia, ale aj z hľadiska spätného zabudovania recyklátov do stavebných procesov. 

OBJEDNAJTE SI BEZPEČNÚ ZIMU

Zabezpečujeme zimnú údržbu na komunikáciách a verejných priestranstvách ako sú chodníky, parkoviská, manipulačné plochy, či príjazdové komunikácie, a mnoho iných.

K službám zimnej údržby patrí 

  • pohotovostný dispečing 24/7
  • strojový odhrn snehu
  • frézovanie
  • solenie
  • sekanie ľadu, odstránenie poľadovice