Čo ponúkame?

PRÍPRAVA STAVENISKA

Príprava staveniska má svoj význam. Ide o zabezpečenie bezproblémového chodu stavby. 

Od samotného plánu až po kompletný pozemok, či stavbu.

Pri príprave staveniska dbáme na dôslednosť. Základy sú totiž základ. Je potrebné, stavenisko oplotiť a odvodniť. Je dôležité, aby na stavenisku nebola voda. Odstránime nežiaduce porasty a zoberieme ornú pôdu. Zabezpečíme Vám prívod inžinierskych sietí. 

Po príprave staveniska začneme s výkopovými prácami.

NECHAJTE SI PORADIŤ