ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE

UNC 060

Prídavné zariadenia: 
Hladká lyžica
Zubatá lyžica
Paletizačné vidly
Mixovacia lopata

LOCUST 752

Prídavné zariadenia: 
Hladká lyžica
Zubatá lyžica
Paletizačné vidly
Mixovacia lopata

LOCUST 903

Prídavné zariadenia:
Hladká lyžica
Zubatá lyžica
Paletizačné vidly

LOCUST 750

Prídavné zariadenia:
Hladká lyžica
Zubatá lyžica
Paletizačné vidly
Mixovacia lopata

KOMATSU

Prídavné zariadenia:
Zubatá lyžica
Vidly