Naša firma ponúka tieto služby a práce:

 • zemné a výkopové práce strojmi
 • terénne úpravy = planýrovanie
 • búracie práce strojmi a likvidácia odpadu
 • pokládka obrubníkov a dlažby
 • výstavba a rekonštrukcia parkovísk
 • výstavba a rekonštrukcia chodníkov
 • pokládka betonových prefabrikátov = oporné múry
 • výstavba oplotení
 • príprava podložia
 • pokládka – kanalizácie – vodovod a iné inžinierske siete
 • výstavba komunikácií - dopravné značenia
 • čistenie : rýgolov – vodných tokov – zanedbaných plôch a areálov
 • čistenie nelegálnych skládok
 • práce minirýpadlami v obmedzených a stiesnených podmienkach