Charakteristika spoločnosti

Sme firma, ktorá sa zaoberá zemnými výkopovými a stavebnými prácami. Zvládame rôzne stavebné práce aj náročnejšieho charakteru. Máme dlhodobé skúsenosti, rozsiahly vozový park a hlavne dobrých zamestnancov.

Záruka kvality

Cieľom politiky kvality spoločnosti je zabezpečiť neustále zlepšovanie úrovne vykonávanej činnosti, uplatňovať princípy vysokej odbornosti a profesionality, plniť zvyšujúce sa nároky klientov v kvalitatívnej oblasti a pružne sa prispôsobiť ich požiadavkám.