Kontakty

GETASTAV s.r.o.

Lučenecká cesta 3559,
960 01 Zvolen

IČO: 43 880 541
DIČ : 2022502636
IČ DPH : SK2022502636

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Erik Mudrák - konateľ firmy: 0905 515 608,
Július Malček - vedúci dopravy: 0915 806 387,
Radovan Koželuha - majster stavieb: 0905 902 176

alebo emailom na getastav@azet.sk